Browsed by
Kirjoittajalta Markus

Yhdistysten rahastonhoito helpottuu

Yhdistysten rahastonhoito helpottuu

Suomessa on 100 000 yhdistystä, joista isoa osaa hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Rahastonhoito koetaan yhdistyksissä työlääksi – laskutus, maksuista muistuttelu ja kirjanpito vaativat rahastonhoitajilta paljon työtä ja osaamista.

Mikä on Rahastonhoitaja.fi?

Rahastonhoitaja.fi on uusi verkkopalvelu, joka tuo sähköisen kirjanpidon ja laskutuksen myös pienimmille yhdistyksille ja ryhmille. Uusimpien ratkaisujen avulla rahastonhoitajat säästävät 90% työajastaan. Esimerkiksi jo automaattisten maksumuistutuksien avulla rahastonhoitajat säästävät useita tunteja työtä, sillä avoimien saatavien seuranta verkkopankista ja jäsenten muistuttaminen erääntyneistä saatavista on työlästä.

Sähköistä rahastonhoitoa

Sähköinen rahastonhoito on nopeampaa, helpompaa ja fiksumpaa. Ryhmälaskun muodostaminen onnistuu 20 sekunnissa, maksumuistutukset on automatisoitu ja yhdistyksen talouden reaaliaikainen seuranta onnistuu netissä millä laitteella tahansa, milloin tahansa. Monipuoliset ja automatisoidut ominaisuudet antavat rahastonhoitajille uusia keinoja toimia yhdistyksen rahastonhoitajana.

Järjestelmällistä rahastonhoitoa

Yhdistyksen siirtyminen sähköiseen rahastonhoitoon tarkoittaa muutakin kuin ajansäästöä. Yhdistyksen hallitus saa päätöksenteon tueksi reaaliaikaisen kuvan yhdistyksen ja alajaostojen taloudellisesta tilanteesta. Sähköisen rahastonhoidon avulla yhdistyksen hallituksen on mahdollista seurata erääntyneitä saatavia, budjetoimattomia menoja tai vaikkapa tutkia alajaostojen tuloslaskelmien kehitystä. Aiemmin tilanteen hahmottaminen vain kuukausittaisista välitilinpäätöksistä oli työlästä ja hidasta, minkä takia yhdistysten oli haastavaa tehdä tärkeitä taloudellisia päätöksiä.

Yhdistyksen hallituksen lisäksi sähköisestä rahastonhoidosta hyötyvät yhdistyksen jäsenet ja asiakkaat. Jäsenten ja asiakkaiden ei tarvitse säilöä paperisia laskuja, vaan standardin mukaiset PDF-laskut ja maksumuistutukset löytyvät aina sähköpostista. Asianmukainen laskutus luo asiakkaille yhdistyksestä luotettavan ja hallitun kuvan.

Läpinäkyvyys on sähköisen rahastonhoidon tuoma etu. Rahastonhoitaja voi lähettää Rahastonhoitaja.fi-verkkopalvelusta jäsenille yhdistyksen tai ryhmän suunnitellun budjetin, toteutuneen tuloslaskelman ja tilinpäätöksen. Tämän avulla jäsenet näkevät, mihin heidän maksunsa menevät. Läpinäkyvyys yhdistyksen kustannuksista on tärkeää, jotta jäsenten luottamus yhdistyksen hallitukseen säilyy. Etenkin junioriurheilussa kuukausittaiset maksut voivat kohota korkeiksi, jolloin yhdistys voi parantaa imagoaan läpinäkyvyydellä.

Rahastonhoitaja.fin tarina

Vuonna 2015 Tonista tuli oululaisen salibandyjoukkueemme uusi rahastonhoitaja. Vanha rahastonhoito oli tehty exceleillä, maksuja piti etsiä verkkopankista eikä kahdenkertainen kirjanpitokaan ollut tuttua. Lisäksi joukkuekavereitten maksuja oli usein myöhässä, joiden seurantaan ja muistutteluun meni paljon aikaa. Treeneissä saatiin idea rahastonhoitojärjestelmästä, joka säästäisi Tonilta monen illan työt. Palvelun valmistuttua Tonin ei ole enää tarvinut muistutella ketään laskuista, excelit on roskakorissa ja kahdenkertainen kirjanpito tulee automaattisesti. Lisäksi Toni säästää vapaa-aikaa 10 tuntia joka kuukausi.

Nyt tuotiin palvelu muidenkin käyttöön. Enää sähköinen rahastonhoito ei ole isojen yhdistysten etuoikeus.

 

Markus Hautajärvi, Toimitusjohtaja

markus.hautajarvi@rahastonhoitaja.fi

+358 400 267842